Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

misit
2460 c1f2 500

April 20 2015

misit
8625 9464 500

January 06 2015

misit
7004 49df 500
misit
Trzymasz w zębach czynnik niosący śmierć, ale nie dajesz mu mocy, by zabijał.
— john green
Reposted byjointskurwysynhimerraKokytosmefirbetterthanliestobuildahomebadbloodirmelinmanhattanbitchzyrafamagdanestorasylopathiamsuperwomanelinelamala-mi-w-glanach
misit
6281 a002 500

December 04 2014

misit
First love is last love
— me

December 01 2014

misit
6538 5cdf 500

November 23 2014

misit
0492 a46b 500
misit
0369 3796 500

November 16 2014

misit
1296 0f14 500

November 04 2014

misit
8742 a89f 500
misit
3432 4379 500

September 30 2014

misit
6126 a2e4 500

August 22 2014

misit
1487 2d7d
Reposted fromblueberry77 blueberry77 viadragu dragu
misit
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viadragu dragu
misit
Kobieta, która nie prosi o wiele, zasługuje na wszystko...
— Bezlitosne
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viadragu dragu
misit
ludziom nie zależy
mi też przestaje
— fuck you all
Reposted fromdreamadream dreamadream viadragu dragu
0746 57b5
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadragu dragu
misit
3581 e173 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viadragu dragu
misit
Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.
— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadragu dragu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl